Celistvost se služební známkou

Celistvost se služební známkou
ID: 1761
Cena: 100 Kč

Zpáteční lístek se služební známkou č. SL10 ze dne 14.11.1942 + doplatné.