Celistvost se služebními známkami

Celistvost se služebními známkami
ID: 1762
Cena: 60 Kč

Zpáteční lístek R se služenmí známkou č. SL6,SL7 a SL10 ze dne 17.9.1941.