Celistvost se služební známkou

ID: 1775
Cena: 90 Kč

Dopisnice se služební známkou SL15 ze dne 8.3.1944.