Výstřižek celistvosti

Výstřižek celistvosti
ID: 1255
Cena: 1450 Kč

Výstřižek dopisu - velkovévodství - s 5Ya + DV.
Katalog jen známky 1.800 Kč.